Categories
Scanned Book ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಋಗ್ವೇದಸಂಹಿತಾ ಭಾಗ-೮

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಋಗ್ವೇದಸಂಹಿತಾ ಭಾಗ-೮ ಹೆಚ್‌.ಪಿ.ವೆಂಕಟರಾವ್
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 856

Download  View

ಪ್ರಥಮೇ ಮಂಡಲೇ ಪಂಚದಶ್ಯೇನುವಾಕೇ ಪ್ರಥಮಂ ಸೂಕ್ತಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಂ| ದ್ವೇ ವಿರೂಪೇ ಇತ್ಯೇಕಾದಶರ್ಚಂ ದ್ವಿತೀಯಂ ಸೂಕ್ತಂ| ಅತ್ರಾನುಕ್ರಮ್ಯತೇ|

ಸಂಬಂಧಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳು