Categories
Ebook ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಿನುಗುನೋಟ

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೀಲಾ  ಮಂಜುನಾಥ್
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 20

Download  View

ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಇತಿಹಾಸ-ಪೂರ್ವ ಕಾಲದ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು, ಶಾಸನಗಳು, ಸ್ಮಾರಕ ಶಿಲ್ಪಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶೀ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ದಾಖಲೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಿರಿವಂತ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತವೆ.

ಸಂಬಂಧಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳು