Categories
Ebook ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು  ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಕಥಾಸರಿತ್ಸಾಗರ ಸಂಪುಟ-೭

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಕಥಾಸರಿತ್ಸಾಗರ ಸಂಪುಟ-೭ ಶೇಷಾಚಲ ಶರ್ಮ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನುವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 320

Download  View

ಇದು ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಪರಶಿವ ಹಾಗೂ ಪರ್ವತರಾಜನ ಪುತ್ರಿಯಾದ ಪಾರ್ವತಿಯ ಪ್ರಣಯವೆಂಬ ಮಂದರ ಪರ್ವತದ ಮಥನದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿ ಬಂದ ಕಥಾಮೃತ.

ಸಂಬಂಧಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳು