Categories
Ebook Text ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು  ಇ-ಪಬ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಕಥಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾಗ-೧

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಕಥಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾಗ-೧ ಆರ್‌.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನುವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 308

Download  View

Epub  Text

ಭಾರತವು ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಥಾವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆಯೆನ್ನುವುದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವೂ ಯೋಗ್ಯವೂ ಆಗಿದೆ.