Categories
Ebook ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು  ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಕಥಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾಗ-೩

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಕಥಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾಗ-೩ ಆರ್‌.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನುವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 408

Download  View

ಸಂಯೋಗದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ದಕ್ಷನಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಗಳಿದ್ದಳು- ವಿಜಯಾ ಅವಳು ಸುಂದರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿವಂತಳಿದ್ದರೂ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತಳೇನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ.