Categories
Ebook ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಕನಕದಾಸರ ಕಾವ್ಯ ಭಾಗ – ೨

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಕನಕದಾಸರ ಕಾವ್ಯ ಭಾಗ – ೨ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 742

Download  View

ಶ್ರೀ ಗಿರಿಜೇಶ್ವರನಾತ್ಮಾಭಿರಾಮ ಸ ದ್ವಾಗೀಶ ಪಿತ ಪರಂಧಾಮ ಕಾಗಿನೆಲೆಯ ರಂಗ ಸುರಸಾರ್ವಭೌಮ ಸು ತ್ಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸು ಪೂರ್ಣಕಾಮ