Categories
Ebook ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು  ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಕನಕದಾಸರ ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಕನಕದಾಸರ ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಡಾ.ಕೆ.ಎಸ್‌.ಪವಿತ್ರ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂತಕವಿ ಕನಕದಾಸ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 134

Download  View

ಕನಕದಾಸರ ಕಾಲ ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ.ಶ.1495 ರಿಂದ1593 ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಲ ಭಕ್ತಿ ಪಂಥದ ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಕಾಲ.