ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಕನ್ನಡ ಜನಪದ ಕಥನ ಕಾವ್ಯಗಳು ನಾಡೋಜ ಎಚ್‌.ಎಲ್‌.ನಾಗೇಗೌಡ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 228

Download  View

ಅಖಂಡ ಜಾನಪದದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಬಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವೂ ವಿಪುಲವೂ ಆದ ಪ್ರಕಾರ.