Categories
Scanned Book ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಥಾಸರಿತ್ಸಾಗರ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಕರ್ನಾಟಕ ಕಥಾಸರಿತ್ಸಾಗರ ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಶಿವಶಂಕರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಧಾರವಾಡ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 65

Download  View

ಅತ್ಯಂತಾದ್ಭುತವಾದ ಈ ಕಥಾಸಂವಿಧಾನಸರಣಿ ಮೊದಲು ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರನಿಂದ ಪಾರ್ವತೀದೇವಿಗೆ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.