Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿ ಡಾ.ಚಕ್ಕೆರೆ ಶಿವಶಂಕರ್‌
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಡಾ.ಚಕ್ಕೆರೆ ಶಿವಶಂಕರ್‌
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 63

Download  View

ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಜಾನಪದದ ಬಗೆಗಿನ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ.