Categories
Scanned Book ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-೧೯೫೮

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ
ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-೧೯೫೮ ಕೆ.ಎಲ್‌.ಪ್ರಕಾಶ್‌ & ಕೆ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಆಡಳಿತ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 78

Download  View

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬಾರದು. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನು ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ / ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು.