Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಕರ್ವಾಲೊ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ

ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ
ಕರ್ವಾಲೊ ಕನ್ನಡ ಮೂಲ: ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ

ಕೊಂಕಣಿ: ಲಿಲ್ಲಿ ಮಿರಾಂದ

ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 142

Download  View