Categories
Scanned Book ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು  ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಂಗಮಾಹಿತಿ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಅನುವಾದಕರು
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಂಗಮಾಹಿತಿ ಸ್ವಾಮಿರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 105

Download  View

 ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಾಗು ಈ ಭಾಗದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಂಗ ಪರಂಪರೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಮಸಕು ಮಸಕಾಗಿವೆ. “ಜನವಾಣಿ ಬೇರು. ಕವಿವಾಣಿ ಹೂವು” ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆಯೇ ಯಾವುದೇ ಶಿಷ್ಟ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಬೇರು ಜಾನಪದ. ಮೌಖಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಬುನಾದಿಯ ಮೇಲೆ ಲಿಖಿತ ಪರಂಪರೆಯ ಮಹಾಸೌಧದ ನಿರ್ಮಾಣ.