Categories
ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಕಲ್ಜಿಗದಕರ್ಣೆ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಸದಾಶಿವರಾಯೆರ್

ಕಲ್ಜಿಗದಕರ್ಣೆ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಸದಾಶಿವರಾಯೆರ್

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ

ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ‍ಕರ್ತೃ
ಕಲ್ಜಿಗದಕರ್ಣೆ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಸದಾಶಿವರಾಯೆರ್ ‍ಮಂಜುಳಾ ಶೆಟ್ಟಿ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು  ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ,
ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 51

Download  View