Categories
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಡವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಕವಿ ಹೃದಯ-ಬಹುಭಾಷಾ ಕವನ ಸಂಕಲನ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ

ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ
ಕವಿ ಹೃದಯ-ಬಹುಭಾಷಾ ಕವನ ಸಂಕಲನ ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಮತ್ತು  ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಡವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಕವನ ಸಂಕಲನ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಡವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 82

Download  View