Categories
Scanned Book ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಕಾಲಿದಾಸ ಚರಿತ್ರ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಕಾಲಿದಾಸ ಚರಿತ್ರ ಗುರುನಾಥ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಿತ್ತೂರು
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಧಾರವಾಡ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 66

Download  View

ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಾಯಿತಂದೆಗಳಾದ ಪಾರ್ವತೀಪರಮೇಶ್ವರರಿಗೆ ಶಬ್ದಾರ್ಥವ್ಯಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ನಮಿಸುವೆನು.