Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಕುಡ್ಮ್ಯಾಲಿಂ ಗುಮ್ಟಾಂ ಆನಿ ತೊಣಿಯಾಂ ಪದಾಂ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ

ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ
ಕುಡ್ಮ್ಯಾಲಿಂ ಗುಮ್ಟಾಂ ಆನಿ ತೊಣಿಯಾಂ ಪದಾಂ ಎಮ್‌.ಗೋಪಾಲ್‌ ಗೌಡ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 260

Download  View