Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಕೊಂಕಣಿ ಗಮಕ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ

ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ
ಕೊಂಕಣಿ ಗಮಕ ಕನ್ನಡ ಮೂಲ: ಪ್ರೊ.ರಾಮಸುಬ್ರಾಯ ಶೇಟ್

ಕೊಂಕಣಿಗೆ: ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೇಟ್‌, ಹಾರ್ಸಿಕಟ್ಟಾ

ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 90

Download  View