Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಂ ಏಕ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾ ನದರ್

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ

ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಂ ಏಕ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾ ನದರ್ ಹೆಚ್‌.ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್‌, ಮಂಗಳುರು
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 50

Download  View