Categories
Ebook Scanned Book ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು  ಇ-ಪಬ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಗಜಾನನ ಮಹಾಲೆ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಅನುವಾದಕರು
ಗಜಾನನ ಮಹಾಲೆ ವಸಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 42

Download  View

Ebook | Epub  | Text

ಗಜಾನನ ಮಹಾಲೆಯವರು ಧಾರವಾಡದ ಕಲಾ ಗಾರುಡಿಗರೆಂದು ನಾಡಿನಗಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಮೂಲತಃ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು. ಅಂಕೋಲೆಯ ಕಾಕನ ಮಠ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಲೆ ಹಾಗೂ ವತ್ಸಲಾ ಮಹಾಲೆ ದಂಪತಿಗಳ ಪುಣ್ಯಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 14-1-1936 ರಂದು ಗಜಾನನ ಮಹಾಲೆಯವರು ಜನಿಸಿದರು. ತಂದೆ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಲೆಯವರು ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಕ್ಷೌರಿಕರು, ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಕಲಾವಿದರು.