Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಗಾದೆ ಪಂಡಿತ ಹು.ಮ.ರಾಮಾರಾಧ್ಯ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಗಾದೆ ಪಂಡಿತ ಹು.ಮ.ರಾಮಾರಾಧ್ಯ ಪ್ರೊ.ಜಿ.ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಪ್ರೊ.ಜಿ.ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 34

Download  View

ಹು.ಮ.ರಾಮಾರಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಸಪ್ತಾಕ್ಷರಿ ನಾಮವನ್ನು ಕೇಳಿದವರಿಗೆ, ಕಂಡವರಿಗೆ, ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗುವುದು ಗಮಕಿ ರಾಮಾರಾಧ್ಯರು ಎಂದಾದರೆ,