Categories
Scanned Book ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಗೃಹವೈದ್ಯಕವು

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಗೃಹವೈದ್ಯಕವು ನರಸಿಂಹಾಚಾ‍‍ರ್ಯ ಪುಣೇಕರ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಧಾರವಾಡ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 83

Download  View

ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಆರ್ಯವೈದ್ಯರು ಉದ್ಭಿಜ್ಜ, ಖನಿಜ, ಪ್ರಾಣಿಜ ಎಂದು ಮೂರು ಬಗೆಯ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.