Categories
Scanned Book ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು  ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರೊ.ಎಚ್‌.ವಿ.ನಾಗೇಶ್‌
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 326

Download  View

ಸುಮಾರಾಗಿ ಕ್ರಿ.ಶ.೧೮೦೦ ರಿಂದ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ನಗರಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಈಗ ನಾಗರೀಕರಣದ ಗತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.