Categories
Scanned Book ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು  ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಗ್ರಾಮೀಣ ಬೇಟೆಗಳು

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಗ್ರಾಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾಲೆ-೩ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬೇಟೆಗಳು ಡಾ.ದೇವೇಂದ್ರಕುಮಾರ ಹಕಾರಿ, ಡಾ.ಕೆ.ಆರ್‌.ಸಂಧ್ಯಾರೆಡ್ಡಿ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 171

Download  View

ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮಾನವ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಟೆಯಾಡುವುದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ನಂತರ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆ, ಮೋಜು, ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಜೂಜು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ