Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಡವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಚದ್-ಚಿಯ ಚ‍ಂಙಾದಿ

ಚದ್-ಚಿಯ ಚ‍ಂಙಾದಿ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ

ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ
ಚದ್-ಚಿಯ ಚ‍ಂಙಾದಿ ಐತಿಚಂಡ ರಮೇಶ ಉತ್ತಪ್ಪ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಡವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಮಡಿಕೇರಿ
ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 62

Download  View