Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಚಾಲ್ತಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ

ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ
ಚಾಲ್ತಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗ್ರಹಕ: ದೆ.ಜೊರ್ಜಿ ಪೀಂತ್‌ ಆಯ್ಕೊಳ್‌

ಎರಿಕ್‌ ಒಝೇರಿಯೊ, ಪ್ರೀತಿ ಲೊಪೆಜ್‌

ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 62

Download  View