ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಜನಪದ ಕಥಾವಳಿ ಡಾ.ಎಚ್‌.ಜೆ.ಲಕ್ಕಪ್ಪಗೌಡ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 157

Download  View

Epub  Text

ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ. ಸುತ್ತಲೂ ಹದಿನಾರು ಹಳ್ಳೀಲೂ ಅದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ಜನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮದೀರು ಇದ್ದರು. ಕಿರಿಯೋನು ಕುಂಟ.