Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಜನಪದ ಗಣಿತ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಜನಪದ ಗಣಿತ ಶಾಂತಿ ನಾಯಕ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಶಾಂತಿ ನಾಯಕ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 34

Download  View

ಒಂದು ಎಮ್ಮೆ 4 ಸೇರು ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತದೆ, ಆಕಳು ಒಂದು ಸೇರು ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತದೆ, ಕುರಿ ಅರ್ಧ ಸೇರು ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತದೆ. 20 ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ 20 ಸೇರು ಹಾಲು ಪಡೆಯಲು