Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಜನಪದ ವೃತ್ತಿ ಗಾಯಕರು

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಜನಪದ ವೃತ್ತಿ ಗಾಯಕರು ಡಾ.ಚಕ್ಕೆರೆ ಶಿವಶಂಕರ್‌
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಡಾ.ಚಕ್ಕೆರೆ ಶಿವಶಂಕರ್‌
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 34

Download  View

ಕರಪಾಲ ಮೇಳವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ವೃತ್ತಿಗಾಯಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ.