Categories
Scanned Book ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು  ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಜನಪದ ಶರಣ ಕಾವ್ಯಗಳು

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಜನಪದ ಶರಣ ಕಾವ್ಯಗಳು ಡಾ.ಪಿ.ಕೆ.ರಾಜಶೇಖರ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 631

Download  View

ಭಾರತವನ್ನು ಆರ್ಯರು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಶಿವನು ದ್ರಾವಿಡರ ಆರಾಧ್ಯದೈವವಾಗಿದ್ದನೆಂಬುದು ಇತಿಹಾಸ.