Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಜ್ಯೋತಿಯೇ ಆಗು ಜಗಕೆಲ್ಲ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಜ್ಯೋತಿಯೇ ಆಗು ಜಗಕೆಲ್ಲ ಪ್ರೊ.ಡಿ.ಲಿಂಗಯ್ಯ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಪ್ರೊ.ಡಿ.ಲಿಂಗಯ್ಯ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 34

Download  View

ಮನುಕುಲ ವಿಕಾಸದ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಮಾತೃಪ್ರಧಾನ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ದುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.