Categories
Ebook Text ಇ-ಪಬ್ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ

ಟ್ಯ್ರಾಜಿಡಿ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಟ್ಯ್ರಾಜಿಡಿ ವಿಜಯಾ ಗುತ್ತಲ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 120

Download  View

Epub  Text

ಟ್ಯ್ರಾಜಿಡಿಯು ಗಂಭೀರವಾದ, ಸಮಗ್ರವಾದ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ವಿಸ್ತಾರವುಳ್ಳ ಕ್ರಿಯೆಯ ಅನುಕರಣೆಯಾಗಿದೆ;