Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಡಾ.ಜೀ.ಶಂ.ಪರಮಶಿವಯ್ಯ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಡಾ.ಜೀ.ಶಂ.ಪರಮಶಿವಯ್ಯ ಪ್ರೊ.ಡಿ.ಕೆ.ರಾಜೇಂದ್ರ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಪ್ರೊ.ಡಿ.ಕೆ.ರಾಜೇಂದ್ರ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 42

Download  View

ಡಾ.ಜೀರಹಳ್ಳಿ ಶಂಕರಗೌಡ ಪರಮಶಿವಯ್ಯ ಅವರು “ಜೀಶಂಪ” ಎಂಬ ಕಿರುನಾಮದಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದವರು.