Categories
ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಇತಿಹಾಸ ಸ೦ಶೋಧಕ ಡಾ. ಪಿ.ಗುರುರಾಜ ಭಟ್ಟ್

ಇತಿಹಾಸ ಸ೦ಶೋಧಕ ಡಾ. ಪಿ.ಗುರುರಾಜ ಭಟ್ಟ್

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ

ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ
ಇತಿಹಾಸ ಸ೦ಶೋಧಕ ಡಾ. ಪಿ.ಗುರುರಾಜ ಭಟ್ಟ್ ‍ಡಾ. ವಸಂತಕುಮಾರ ಪೆರ್ಲ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು  ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ,
ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 64

Download  View