Categories
Ebook Text ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು  ಇ-ಪಬ್ ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ತಾಳೆಗರಿ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ತಾಳೆಗರಿ ಡಾ.ಎಚ್‌.ಎಸ್‌.ಅನುಪಮಾ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 144

Download  View

Epub  Text

ನಂ ಹಳ್ಳಿ ಬಾಳಾ ಚಂದ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಣ್ಣುಮಸಿ ಅಂತ ಎಂಥದೂ ಕಾಣದೇ ಇದ್ದರೂ ನನಗೀ ಜಾಗ ಅದ್ರ ಚಂದಕ್ಕೇ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ.