Categories
Ebook ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು  ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ತುಕರಾಮರ ಬೋಧನೆಗಳು

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ತುಕರಾಮರ ಬೋಧನೆಗಳು ಡಿ.ಎನ್‌.ವೀಣಾ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾ ಭವನ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 40

Download  View

ತುಕಾರಾಮರ ಜೀವನವು ಅವರ ‘ಗಾಥಾ’ದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿರುವ ಅಭಂಗಗಳಷ್ಟೇ ಬೋಧಪ್ರದವಾಗಿದೆ.