Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ

ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ

ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ‍ಕರ್ತೃ
ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ‍ಅರವಿಂದ ಬಿಜೈ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು  ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ,
ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 114

Download  View