Categories
Ebook ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ದಿವ್ಯಾ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ದಿವ್ಯಾ ಯಶಪಾಲ್‌ (ಹಿಂದಿ ಮೂಲ) ಅನುವಾದ: ಪ್ರಧಾನ್‌ ಗುರುದತ್ತ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 173

Download  View

ಕಲೆಯ ಅಧಿಷ್ಠಾತ್ರಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ ದೇವಿ ಮಲ್ಲಿಕಾಳ ತರುಣ ಪುತ್ರಿ ರುಚಿರಾ ಅಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಕೊನೆಯುಸಿರನ್ನೆಳೆದಿದ್ದಳು.