Categories
Ebook Text ಇ-ಪಬ್ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ

ನಕ್ಷೆ ನಕ್ಷತ್ರ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ನಕ್ಷೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಡಾ.ಬಸವರಾಜ ಕಲ್ಗುಡಿ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 297

Download  View

Epub  Text

ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು‍ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕಿರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಹಂತಗಳನ್ನು ದಾಟುತ್ತ ಬಂದಿದೆ.