ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ. ನಕ್ಷತ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ (*) ಎಲ್ಲಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಕಣಜ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

ಸಂಪರ್ಕ

ಇ – ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು – 560002
ಕರ್ನಾಟಕ,  ಭಾರತ
Phone – 080 – 22227478 / 22212487
Fax- 080 – 22214379

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ