Categories
Ebook Text ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ನಳಚರಿತ್ರೆ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ನಳಚರಿತ್ರೆ ಸಂ: ದೇ.ಜವರೇಗೌಡ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 168

Download  View

Ebook | Text

ಒಂದನೆಯ ಸಂಧಿ ಶ್ರೀರಮಣ 1ಸರಸಿ1 ಜದಳಾಕ್ಷ ಮುರಾರಿ ಸಚರಾಚರಭರಿತ ದುರಿ ತಾರಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ 2ನಿರ್ಜರ2 ನಿಕರ ದಾತಾರ ವಾರಿಜಾಂಬಕ ವರಗುಣಾಶ್ರಯ ಮಾರಪಿತ ವೇದಾಂತನುತ 3ಸಾಕಾರ3 ಚೆನ್ನಿಗರಾಯ ಪಾಲಿಸು 4ಜಗಕೆ ಮಂಗಳವ4