Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಬ೦ಟ್ವಾಳ್‌ ಅನ೦ತ್‌ ಮಾಸ್ಟ್ರಾಲೆ ನಾ೦ಕೂಟಾಲೆ ಲಗ್ನ ಆನಿ ಇತರ ನಾಟಕ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ

ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ
ಬ೦ಟ್ವಾಳ್‌ ಅನ೦ತ್‌ ಮಾಸ್ಟ್ರಾಲೆ ನಾ೦ಕೂಟಾಲೆ ಲಗ್ನ ಆನಿ ಇತರ ನಾಟಕ  ಬಿ.ಮಧುಕರ ಮಲ್ಯ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 266

Download  View