Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ನಾಜೂಕಯ್ಯ ದೊರಿಯೆರಿ ಚಮಕತಾ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ

ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ
ನಾಜೂಕಯ್ಯ ದೊರಿಯೆರಿ ಚಮಕತಾ ಕನ್ನಡ ಮೂಲ: ಟಿ.ಎನ್‌.ಸೀತಾರಾಂ

ಕೊಂಕಣಿ: ಲತಾ ಪೈ

ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 81

Download  View