Categories
Ebook Text ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು  ಇ-ಪಬ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ನ್ಯಾಯಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸ್ವರೂಪ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ನ್ಯಾಯಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಡಾ.ಸಿ.ಕೆ.ಎನ್‌.ರಾಜ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನುವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 115

Download  View

Epub  Text

ನಾಡಿನ ನೂರಾರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ತಾನು ಸಾವಿರ ಬಾರಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿವರಿಸಬಲ್ಲನೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು.