Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಪಾಟಿಂ ದೀಶ್ಟ್ ಜಿಣಿಯೆ ಕಥಾ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ

ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ
ಪಾಟಿಂ ದೀಶ್ಟ್ ಜಿಣಿಯೆ ಕಥಾ ಎಡಿ ನೆಟ್ಟೊ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 197

Download  View