Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಪ್ರಮೀಳಾ ಗುಡೂರು

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಅನುವಾದಕರು
ಪ್ರಮೀಳಾ ಗುಡೂರು ಡಾ. ಮುರ್ತುಜಾ ಬ. ಒಂಟಿ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 95

Download  View

 ಸೌಂದರ್ಯಪ್ರಿಯನೂ ಕಲಾಪ್ರೇಮಿಯೂ ಆದ ಮಾನವನು ತನ್ನ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಅರವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ‘ನಾಟಕ’ವೂ ಒಂದು. ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ನಾಟಕವು ಇತರ ಸಾಹಿತ್ಯ ರೂಪಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವೂ ಜನಪ್ರಿಯವೂ ಆದುದು. ನಾಟಕ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾದ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಲೆ ಎನಿಸಿದೆ.