Categories
Scanned Book ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು  ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಪ್ರಾಚ್ಯ ಜಾನಪದ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಪ್ರಾಚ್ಯ ಜಾನಪದ ಡಾ.ಟಿ.ಗೋವಿಂದರಾಜು
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 134

Download  View

‘ಜಾನಪದ’ವೆಂಬುದು ಹಳೆಯದು. ಗ್ರಾಮೀಣರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಬರುವಂತಹದ್ದು- ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಅಧ್ಯಯನಕಾರರಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕವಾಗಿತ್ತು.