Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಬಾಯ್ಲ ಮೆಗೆಲಿ ಕುಳಾರ್ ಗೆಲಿ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ

ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ
ಬಾಯ್ಲ ಮೆಗೆಲಿ ಕುಳಾರ್‌ ಗೆಲಿ ಗಣೇಶ ಶರ್ಮಾ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 117

Download  View