Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಬಾಲ್ಯಾ ತೂ ವಚೂನಾಕಾ-ಕವಿತಾಮಾಳಾ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ

ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ
ಬಾಲ್ಯಾ ತೂ ವಚೂನಾಕಾ-ಕವಿತಾಮಾಳಾ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ ಭಟ್ಟ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 120

Download  View