Categories
Scanned Book ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ

ಬಿ.ಎಲ್.ರೈಸ್

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಬಿ.ಎಲ್.ರೈಸ್ ಡಾ.ಬಿ.ಎಸ್‌.ತಲ್ವಾಡಿ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಡಾ.ಬಿ.ಎಸ್‌.ತಲ್ವಾಡಿ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 34

Download  View

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಶಾಸನಗಳು ಅನಾಥವಾಗಿ, ಅಜ್ಞಾತವಾಗಿ, ಹೇಳಹೆಸರಿಲ್ಲದಂತೆ ಇದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ